Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Săn tỉ phú” khi gửi tiền tiết kiệm cuối năm