Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sắc xanh vẫn được giữ vững trên 2 sàn