Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quý II, tổng tài sản NCB đạt 59 nghìn tỉ đồng