Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông David Wong được bổ nhiệm là Chủ tịch Công ty FWD Việt Nam