Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều doanh nghiệp bỗng dưng báo lỗ