Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhân dân tệ rớt giá thấp nhất trong 8 năm