Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân hàng sẽ cắt giảm chi phí để hỗ trợ doanh nghiệp