Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2016, thị trường chứng khoán huy động hơn 348.000 tỉ đồng