Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

MB - Shinsei Bank (Nhật Bản) ký kết Hợp đồng liên doanh tài chính tiêu dùng