Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãi suất cho vay sẽ giảm?