Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khẳng định vai trò “đầu tàu” với CT mục tiêu QG về xây Nông thôn mới