Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai trương Trung tâm dữ liệu ngân hàng hiện đại bậc nhất trên khu đất 2.000m2