Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai man cáo bạch, HCD bị phạt 85 triệu đồng