Khách hàng may mắn trúng 100 triệu đồng khi mở thẻ tại Agribank