Huy động 5.200 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Ảnh: PV
Ảnh: PV