Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huy động 3.490 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ