Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huy động 1.825 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ