Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 30 triệu đồng bị co rúm: Đổi tiền có bị mất phí?