Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hòa nhạc giai điệu “Thắp sáng niềm tin”

Buổi hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” đã diễn ra thành công. Ảnh: PVcomBank
Buổi hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” đã diễn ra thành công. Ảnh: PVcomBank