Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiệp hội Bảo hiểm trao tặng 10 triệu đồng cho tài xế dũng cảm