HDBank đồng hành cùng Hội thảo Quốc tế Tài trợ chuỗi do Ngân hàng Thế giới tổ chức