Giá vàng ngày 25.8: Vàng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh