Giá vàng ngày 23.8: Vàng tăng nhẹ 60.000 đồng/lượng ngược chiều với thế giới