Gần 2,5 tỉ đồng quyên góp tới “Cùng Maritime Bank hành động vì đồng bào miền Trung”