Gần 2.000 Vali tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng dành tặng khách hàng mở mới thẻ Techcombank