Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

FITCH: Ngân hàng Việt Nam đang hấp dẫn dòng vốn ngoại