Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đưa 2,17 tỉ cổ phiếu lên sàn, đại gia hàng không thành số 1 trên sàn Upcom