Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự trữ ngoại hối tăng là “gánh nặng” cho NHNN?