Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dai - ichi Việt Nam công bố Quỹ trách nhiệm xã hội “Vì cuộc sống tươi đẹp“