Có nên mang lãi suất cho vay của công ty tài chính và ngân hàng đặt trên cùng một bàn cân?