Cơ hội mua sắm và du lịch Mỹ trị giá 200 triệu đồng