Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện lạ nhiều địa phương dè dặt giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách