Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức tranh đối lập trong kết quả kinh doanh của các ngân hàng