Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BIDV trở thành “Đối tác đào tạo đạt chuẩn” của CPA Úc