Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BIDV tặng 46 xe cứu thương sản xuất tại Nhật Bản cho các bệnh viện