BIDV dành gần 2,9 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung