Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BIDV dành 20.000 tỉ đồng tín dụng tài trợ các dự án trọng điểm tỉnh Hà Nam