BIC bảo hiểm cho toàn bộ quá trình xây dựng Khách sạn Pullman Phú Quốc