Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bia Sài Gòn Phú Thọ bị phạt 40 triệu đồng