Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bầu Đức bất ngờ báo lỗ 1.000 tỷ đồng