Bảo Việt ra mắt sản phẩm tích hợp bảo hiểm - Ngân hàng BAOVIET Easy Life