Bảo Việt lọt vào “Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016