Ấm áp những món quà Techcombank gửi tới bà con vùng lũ Hà Tĩnh