Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

23 dự án cam kết đầu tư gần 20.000 tỉ đồng vào Nghệ An trong năm 2017