Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

180 triệu USD chế tạo giàn khoan tự nâng “made in Vietnam” đầu tiên