Xử lý nghiêm cán bộ ngân hàng gây khó khăn khi hỗ trợ khách hàng

Ngân hàng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí...cho khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh.
Ngân hàng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí...cho khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh.
Ngân hàng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí...cho khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh.
Lên top