Vua đầu bếp Australia trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam

Ông Tetsuya Wakuda trong buổi thăm và làm việc tại Tập đoàn TMS.
Ông Tetsuya Wakuda trong buổi thăm và làm việc tại Tập đoàn TMS.
Ông Tetsuya Wakuda trong buổi thăm và làm việc tại Tập đoàn TMS.
Lên top