VPBank: 9 tháng đầu năm, lợi nhuận 5.635 tỉ đồng

VPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 5.635 tỉ đồng. Ảnh: PV
VPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 5.635 tỉ đồng. Ảnh: PV
VPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 5.635 tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top