Vốn vay giữa các ngân hàng bất ngờ sụt giảm

Doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 6. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 6. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 6. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top