Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vĩnh Phúc yêu cầu kiểm tra sự việc Báo Lao Động nêu

Dù trời đổ mưa, nhưng tại công trường dự án, việc thi công xây dựng vẫn diễn ra. Ảnh: V.Giang
Dù trời đổ mưa, nhưng tại công trường dự án, việc thi công xây dựng vẫn diễn ra. Ảnh: V.Giang